SON DAKİKA

Çevik yönetim sürecinin avantajları

Dergi Haberleri

Çevik yönetime yatırım yapan şirketlerde öne çıkan pozitif gelişmeler müşteri-çalışan memnuniyetinin artması, pazarda başarı yakalamak, pazara ulaşma hızının, iletişim ve iş birliğinin artması, sahiplenme ve sorumluluk alma becerilerinin artması olarak sıralanıyor

Müşteri memnuniyeti: Örgütsel çevikliğin işletmeler üzerindeki en büyük etkisi, hiç şüphesiz müşteri ve çalışan memnuniyetini yükseltmesi… Bu memnuniyet, zamanla kurumların faaliyet gösterdikleri pazardaki bilinirliklerini de artırıyor.

Çalışan memnuniyeti: Pek çok kurum, müşteri memnuniyetini artırmak için açık hedefler belirliyor. Çalışanlarının katılım düzeyinin yüksek olmasının ne kadar önemli olduğunun ve kendilerine rekabetçi bir duruş kazandırdığının farkındalar. Çünkü çalışan ve müşteri memnuniyeti, kurumların pazardaki başarılarını da olumlu yönde etkiliyor.

Pazarda başarı yakalamak: Faaliyet gösterilen sektörde başarılı olmak için sadece verimli çalışmak yeterli değil. Aynı zamanda müşteriye değer sunmak ve doğru ürünleri pazara daha hızlı bir şekilde ulaştırmak için yeni yollar geliştirilmesi şart.

Pazara ulaşma hızı: Örgütsel çeviklik, kurumların pazara ulaşma hızını artırmak, rekabetçi avantaj sağlamak ve rakiplerden ayrışmak için en etkin silahlardan biri… Bu bazen yeni bir fikir bulduktan sonra ürünü veya hizmeti pazara sunma süresinin kısaltılması da olabilir, müşterinin değer akışına yönelik bir alanın iyileştirilmesi de… Zaman zaman işletmelerin karar alma süreçlerine uyum sağlamak ve karşılık vermek ve pazara yönelik yeni fırsatlardan yararlanabilmek için inisiyatiflere kaynak sağlamak da olabilir. 

İş birliğinin artması: Örgütsel karmaşa, örgütsel çevikliğin önündeki en büyük engellerden biri. Sürecin taşındığı her ekstra birim, değer yaratma maliyetini artırıyor ve daha uzun soluklu süreçlerin kurgulanmasına yön veriyor.

Sahiplenme ve sorumluluk alma: Sahiplenme ve sorumluluk almak;  örgütsel çeviklik konusunda ölçülebilir başarı kaydeden işletmelerin elde ettiği önemli faydalardan biri. Modern dünyanın hızına ayak uydurabilmek için işletmeler, ekosistemlerinde sahiplenme ve sorumluluk alma becerisini yaygınlaştırmalı. Ekip üyelerine bu bakış açısını hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanmalı.