SON DAKİKA

10 girişimciden sadece 1'i kadın

Girişimcilik Haberleri

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, girişimcilik noktasında kadınların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kadınların istihdama katılım oranı yaklaşık yüzde 30 civarında. Kadın girişimcilere baktığımızda bir önceki yıla göre artış söz konusu ancak önümüzde hala katetmemiz gereken uzun bir yolculuk var. TÜİK raporlarında göre Türkiye'de 1 milyon 246 bin girişimci var. Bunların sadece 134 bin tanesi kadınlardan oluşuyor" dedi

Erkek egemenliğinin olduğu sektörlerde birçok kadın girişimcinin çalışmalarıyla kendilerine yer bulduğunu dile getiren Erdem, "Türkiye’de kadın girişimciliği üzerine yapılmış ilk geniş kapsamlı araştırma olan KAGİDER ve Türk Tuborg iş birliğiyle gerçekleşen Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi sonuçlarına göre; araştırmaya katılan kadın girişimcilerin kurdukları şirketlerin faaliyet alanları incelendiğinde, önde gelen sektörlerin yüzde 24 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 20 ile imalat olduğu görüldü. Sonuçlar Türkiye geneli TÜİK ekonomik faaliyet sınıflaması ile karşılaştırıldığında; perakende ticaretin yine öncü sektör olduğu ancak oran olarak daha yüksek gerçekleştiği, bunu takiben ulaştırma ve depolama sektörünün geldiği ve imalatın görece daha düşük olduğu ortaya çıktı. Kadın girişimciler ağırlıklı olarak; bilgi ve iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri ve bunun gibi hizmet sektörünün alt kollarını tercih ediyor." şeklinde konuştu.

- Kadın girişimciler arasında güçlü bir ağ kurulacak

Emine Erdem, KAGİDER koordinatörlüğünde, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUIKAD) paydaşlığında yürütülen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesi ile kadınların iş dünyasında gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları ve etkin bir iletişim ağı içerisinde olmalarının amaçladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projemiz kapsamında www.ticaretinkadinlari.com isimli bir web platformu geliştirdik. Platformumuz, hibe programının hedefleriyle uyumlu olarak Türkiye’deki tüm girişimci kadınların ve girişimci kadın STK’larının, gerekli bilgilere ve pazarlara ulaşabilmelerinin yanı sıra kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için düzenlediği ihaleler alanında başarılı olabilmeleri için güçlü bir araç olacak.

Platform, Türkiye’nin her noktasındaki girişimci kadınların birbirleriyle iletişime geçmesini ve birbirlerini, işlerini daha yakından tanımalarını ve tanıtmalarını sağlama işlevini yerine getiriyor. Ayrıca üçüncü kişilerin kadın girişimcilerin şirket ve ürünlerini görerek onlarla ticari ilişki geliştirmeleri mümkün olacak. Kamu ve özel sektörün Türkiye’nin her bölgesindeki kadın girişimcilerden ürün ve hizmet satın alabilmesi sağlanacak. Böylece kadın girişimcilerimiz arasında güçlü bir iletişim ağı kurulurken, ticaretle ilgili fırsatlar da dahil her türlü veriye ulaşmaları mümkün olacak."

- Kamu ile iş birliği yetersiz

Kadın girişimcilerin kurdukları şirketlerin kamu kuruluşlarıyla yaptıkları iş birliklerinin yetersiz olduğuna dikkati çeken KAGİDER Başkanı Erdem, Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 80’inin özel şirketlerle iş birliği yaparken sadece yüzde 36’sının kamu kuruluşlarıyla iş birliğine gittiğinin belirlendiğini kaydetti.

Erdem, kamu sektörünün ekonomide hâlâ belirleyici bir rol oynadığını belirterek, "Kamunun açtığı ihaleler ve tedarik süreçleri girişimciler için büyük önem taşıyor. Bu anlamda İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projemizin, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimizin gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. www.ticaretinkadinlari.com sitemizde Edirne’den Kars’a uzanan tüm kadın girişimcilerin bir arada olmalarını sağlıyor ve ticari faaliyetlerine katkıda sunmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında kamu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor bu ziyaretlerde kadın girişimciliği konusuna dikkat çekiyor, kamu ihalelerine daha fazla kadın girişimcinin davet edilmesi konusunu gündeme taşıyoruz. Kamusal alanlarda daha fazla kadın girişimcinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Eğitim seviyesi arttıkça iş gücüne katılım artıyor

Kadınların eğitim seviyeleri arttıkça iş gücüne katılımlarının arttığını aktaran Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitimli kadınların büyük bir bölümünün iş hayatına katıldığını söyleyebilirim. Ekonomide sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile mümkün. Ancak maalesef ülkemizde kadının iş hayatına katılımı halen arzu edilenin çok gerisinde. Ülkemizde kadınlar için yüzde 34’lerde olan iş gücüne katılım oranı gelişmiş ülkelerde neredeyse yüzde 50 civarında. Kadınların iş gücüne katılmasıyla ülkelerin zenginleşmesinin paralellik gösterdiğini unutmamamız gerekiyor. Kadınların istihdama katılım oranı yaklaşık yüzde 30 civarında. Kadın girişimcilere baktığımızda bir önceki yıla göre artış söz konusu ancak önümüzde hala kat etmemiz gereken uzun bir yolculuk var. TÜİK raporlarında göre Türkiye'de 1 milyon 246 bin girişimci var. Bunların sadece 134 bin tanesi kadınlardan oluşuyor. Bu rakamlar bize gösteriyor ki kadınların bu anlamda daha fazla bilinçlendirilmesi ve yüreklendirilmesi gerekiyor."