SON DAKİKA

Sanem Oktar: Girişimci kadınlara

Kadın Haberleri

Günümüzde tüm gelişmiş ülkelerde gördüğümüz ve birçok gelişmekte olan veya geri kalmış ülke ekonomisinde göremediğimiz gibi, ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu, kadınları ekonomiye katmaktan ve kapsayıcı bir ekonomi oluşturmaktan geçiyor

Ülke olarak kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanamadığımız sürece, ne sürdürülebilir kalkınmayı başarmamız ne de Türkiye’nin kalkınma enerjisinin tümünü kullanmamız mümkün olabilir.

Ülkemizde cinsiyet eşitliğini plan, program ve hedeflerin temeline oturtmak öncelik haline gelmeli. Kadının yerini evi olarak gören, çocuk ve yaşlı bakım işlerinin kadının görevi olduğunu düşünen erkek egemen kültüre karşı farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Kadın çalışan kotası konmalı. KAGİDER’in Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası da çok önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir uygulama…

Saygılarımla,

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar