SON DAKİKA

Değişim sürecinde şirketler ve liderler neler yaptı?

Sektör Haberleri

Yeni nesil iş modellerinin paylaşıldığı, koçluk ve mentorluk uygulamalarında yaratılan etkinin ve dönüşümün anlatıldığı EMCC Türkiye Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı 20 Kasım 2020 tarihinde, online olarak zoom üzerinden gerçekleşecek.

EMCC Türkiye Koçluk ve Mentorluk Derneği tarafından her yıl düzenlenen konferans, iş dünyasını bir araya getiriyor.

Kurumsal Dönüşüm Hikâyesi - Petrol Ofisi

EMCC Dünya Başkanı Rıza Kadılar ve EMCC Türkiye Başkanı Evrim Yerli’nin açılış oturumuyla başlayacak konferansta, Petrol Ofisinin dijitalleşme, değişen iş gücü, çalışan deneyimi ve kültürünün de yeniden tanımlandığı kurumsal dönüşüm hikâyesi anlatılıyor. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ve Petrol Ofisi CHRO’su Neslihan Yalçın’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansın moderatörlüğünü Nursel Ölmez Ateş yapıyor. 

Konferansta Değişime Bağışıklık Haritası Çıkarılıyor

İş hayatımızda isteyip de değiştirilemeyen konularda, değişime ne  şekilde direnç gösteriliyor? Harvard Üniversitesi’nden Gelişimsel Psikoloji Profesörü Robert Kegan ve Lisa Lahey tarafından önerilen bu metot ile direncin kaynaklarının keşfedilip, ‘adaptif’ değişikliğin mümkün olduğu belirtiliyor.  Yönetici Koçu PCC CPCC Gulruh Turhan’ın katıldığı oturumun moderatörlüğünü Meltem Şakarcan yapıyor. 

Organizasyonel Adaptasyon

Organizasyonel boyutta adaptasyon ve çevikliğin ele alınacağı oturumda, Unilever Türkiye Türki Devletler ve İran'dan sorumlu IT Direktörü Şirin Aktaş ve IBM Türkiye İnsan Kaynakları Ülke Lideri Pınar Yücealp organizasyonel adaptasyonu anlatacakları oturumun moderatörlüğünü Ayşen Özcanoğlu yapıyor. Oturumda, özellikle bu kriz döneminde kurumsal boyutta yaşanan zorluklar, deneyimler, paradoks çağda iş yaşamının geleceği, algoritmik liderlik ve pozitif liderlik kavramları ele alınacak.

Konferansın Adında Geçen Süpervizyon İle Dönüşüm Deneyimleri Dünyanın hızlı değişimi, pandemi ve belirsizlik davranışlarımızı değiştirip yaşama ve çalışma şeklimizi dönüştürüyor. Koçların, mentorların ve liderlerin sistem üzerindeki etkisini fark etmek, kurulan ilişkilerdeki dinamiği incelemek, uygulamalardaki bilinçli alanı büyütmek için, süpervizyon ile dönüşmenin formülleri veriliyor.  MCC, MP, ESIA Dilek Yıldırım anlatımıyla gerçekleşecek oturumun moderatörlüğünü, ACPC Hayriye Vural yapıyor.

Startup'larda Mentorluğun Kaldıraç Etkisi

İçinde bulunduğumuz VUCA (Volatile/Değişken, Uncertain/Belirsiz, Complex/Karmaşık, Ambiguous/Öngörülemez) ortamında, üzerine bir de Covid-19 pandemisinin de çok yönlü ve ağır etkisiyle, aslında her boyutta işletmenin start-up felsefesiyle yönetilmesi gerektiğini, özellikle start-up'ların da bu dönemde çok daha fazla önemli ve etkin hale geldiğini görülüyor. Murat Selek’in moderatör olarak katıldığı Start-up'larda Mentorluğun Kaldıraç Etkisi başlıklı panelde, Ebru Dorman ve İlker Köksal bu önemli konuyu, start-up kurucusu-mentoru arasındaki ilişkiyi, özelliklerini, yararlarını ve bu sayede elde edilen katma değeri, çarpan etkisini, yurtiçinden ve yurtdışından örneklerle ele alıyor. 

Öz, Prezans ve Ben Oturumu Katılımcılara Farklı Bir Deneyim Sunuyor 

Konferansta, somatik bilgeliğin nasıl kullanabileceği, deneyimleneceği, farkındalık arttırılarak daha çevik, kaynaklarla temasta olmanın formülleri verilecek. Merkezden harekete geçerek güç ve kaynaklar ile temasta olunan bir prezans ile var olmanın dört önemli koşulu birlikte incelenecek. MA, REAT CSC, MCC Gila Ancel Şeritoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı oturumun moderatörlüğünü Banu Parlar yapıyor.

Mentorluğun her boyuttan uygulamalarıyla irdeleneceği zirveye, kurumların insan kaynakları yöneticileri ve çalışanları, koçluk ve mentorluk hizmetlerini sunan profesyoneller, hizmet alan her türlü kişi ve kurumlar, mesleki eğitim ve gelişim kuruluşları, yönetici koçları, profesyonel mentorlar, danışmanlar, akademisyenler ve eğitimciler katılabilecek.