SON DAKİKA

Abdulkadir Karagöz

Abdulkadir Karagöz

[email protected]

İK yönetimini değiştiren teknoloji; Büyük Veri

Öğrenme süreçlerimizin teknolojiyle birlikte çeşitlendiği bir ortamda, elde ettiğimiz deneyimleri doğru şekilde aktarmak ve bu becerileri hayatımızın her alanında kullanabilmek, kişisel motivasyonumuzun en temel bileşeni… Bununla beraber yaparken keyif aldığımız projeler yürüttüğümüzde çarpan etkisi genişleyerek, iş tatmini ve hayat kalitemiz artırıyor. İşverenler; çalışanlarının yetkinliklerine, görev ve sorumluluklarına pozitif yönlü etki edecek uygulamaları hayata geçirerek motivasyon sürecini planlamaya özen gösteriyor. Ancak bu çalışmaların, çalışanın performansına etkisi her zaman istediğimiz düzeyde olmayabiliyor. Çünkü sektörlerde yetkinlikleri doğru analize etme ve buna göre iş planlaması yapma hususunda eksiklikler yaşanıyor. 

TAKİP VE ANALİZ SİSTEMİ KURULMALI

Doğru planlama yapabilmek ve kaynaklarımızı verimli kullanabilmek için elimizdeki verileri doğru bir şekilde analiz edip, çalışanların iş hayatına katkı sağlayacak bilgilere dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun yanında elde ettiğimiz bilgilerle, çalışan ilişkilerimizi pekiştirecek uygulamalar geliştirmeliyiz. Böyle bir çalışmayı yapmak için takip ve analiz sistemini kurmak gerekiyor. Geleneksel yöntemlerle bu planlamayı yapmak ve başarı elde etmek neredeyse imkansız. Ancak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan uygulamalar bu süreçlerde bize katkı sağlıyor. 

PAZARLAMA STRATEJİLERİ DÖNÜŞÜYOR

Bugün big data (büyük veri) teknolojisi, dünyanın birçok farklı noktasında pazarlama faaliyetlerini ve stratejilerini akıl almaz bir şekilde dönüştürüyor. Ülkemizde de şirketlerin önemli bir kısmı, pazarlama süreçlerini iyileştirmek ve müşteri yönetimini sağlamak için big data teknolojisinden yararlanıyor. İnsan kaynakları alanında yürütülen çalışmalarda danışmanlık şirketleri ve büyük ölçekli işverenler, nitelikli personel bulma süreçlerinde big data ve yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Big data analizleri ile nitelikli personel istihdamı, hangi pozisyona, hangi yeteneklere sahip çalışan alınacağı, kime nasıl eğitim verileceği, eğitimin geri dönüşünün ne olacağı gibi konular ayrıştırılabiliyor. Özellikle çalışan sayısının çok yoğun olduğu şirketlerde big data analizleri giderek önem kazanıyor. Bu yaklaşımla belirlenen iş kolunda, yüksek performanslı çalışanların profilleri analiz edilerek işe alımları şekillendiriliyor. Böylece etkin yetenek yönetimi yapılarak yedekleme planı oluşturabiliyor. 

AKILLI YÖNETİM İMKANI

Bugün işveren ve çalışan ilişkilerinde karşılıklı uyum ve memnuniyet de son derece önemli. Mutlu çalışanların ortaya koyduğu ürün ve çıktıların daha başarılı olduğu, işletmelere de daha çok katkı sağladığı açık bir şekilde biliniyor. Bu yeni depolama teknolojisi ile çalışan memnuniyeti anketlerindeki yönelimlerden İK öncelikleri belirlenebiliyor; çalışanların şirkete bağlılığı artırılarak iş gücü kayıplarının önüne geçilebiliyor. Kısacası verilerin dijitalleşmesi ve farklı boyutlarda alınan verilerin toplanıp, düzenlenmesiyle insan davranışlarını anlama, tahminler yapma ve işletmelerin sahip olduğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim imkanı sağlanıyor. Türkiye’de müşteri ilişkilerini yönetmek üzere büyük veri ve yapay zeka alanlarında çalışmalar yapıldığını takip ediyoruz. Perakende, iletişim, ulaşım ve turizm, bu konuda öncü noktada olan sektörlerimiz. Fakat insan kaynakları alanında henüz istediğimiz seviyeye ulaştığımızı söylemek mümkün değil. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için geliştirdiğimiz yapay zeka destekli çözümler ile birkaç yıl içerisinde çalışan ilişkileri ve verimliliğe yönelik uygulamaları daha net ortaya koyabileceğimize inanıyorum.